Gmina Perzów

Monthly Archive: lipiec 2023

OZE NA OBIEKTACH GMINNYCH

W lipcu 2023  zakończono budowę instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania : „Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych” realizowanego w ramach współfinansowania z środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja druga). W ramach umowy z Wykonawcą WASTA …
Read more

ZMIANY W SPOSOBIE SZACOWANIA SUSZY ROLNICZEJ 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 17 lipca br. zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej: APLIKACJA „Zgłoś szkodę rolniczą” POZOSTAJE PODSTAWOWĄ METODĄ SZACOWANIA SUSZY.…
Read more

Perzów z odbudową zabytków

Znane są już wyniki naboru w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków i aż pięć wniosków złożonych przez naszą Gminę rozpatrzono pozytywnie. Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji a łączna wartość przyznanych Gminie Perzów promes opiewa na kwotę…
Read more

POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

W dniach 9-16 lipca 2023 r. 20-osobowa grupa młodzieży z Gminy Perzów i 19-osobowa grupa młodzieży z Gminy Drebber przebywała na koloniach zorganizowanych w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Gmina Perzów i niemiecka Gmina Drebber są gminami partnerskimi od 1997 roku.…
Read more

Budowy i przebudowy dróg na terenie gminy

12 lipca 2023 podpisano trzy umowy na budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Perzów. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym pn.: Budowa i modernizacja dróg : A Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miechów B Modernizacja drogi gm. w m.…
Read more

Pięknieje wielkopolska wieś – podpisano umowę

W dniu 10 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Turkowach została podpisana umowa między Gminą Perzów, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego na dofinansowanie zadania pn. ,,Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Turkowach”, w ramach XIII edycji konkursu…
Read more