Gmina Perzów

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła nabór wniosków o wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła nabór wniosków o wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Wsparcie ma na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu uczniów z rodzin byłych pracowników PGR. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie zakupu sprzętu oraz dwuletni dostęp do Internetu. Na każdy zestaw – komputerowy lub zestaw komputerowy wraz z Internetem przeznaczone może być maksymalnie do 3,5 tys. złotych, na tablet lub tablet z Internetem maksymalnie 1,5 tys. złotych.

Gmina Perzów  planuje ubiegać się o przyznanie w/w. grantu w związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o składanie stosownych oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego.

Zgłoszenia uczniów Zespołu Szkół w Perzowie oraz Zespołu Szkół w Trębaczowie prosimy kierować do 29.10.2021 do dyrekcji placówki. Zgłoszenia pozostałych uczniów prosimy kierować do 29.10.2021 do Urzędu Gminy Perzów.

 

Warunek zgłoszenia dziecka do programu:

– dziecko jest uczniem i mieszkańcem gminy Perzów,

– krewny w linii prostej (tj. rodzic/ opiekun prawny/ dziadek/ pradziadek) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

-dziecko nie dostało w 2020 i 2021 roku na własność lub do użytku żadnego sprzętu komputerowego  zakupionego ze środków publicznych lub organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tego sprzętu.

Załączniki:

kwestionariusz osobowy

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego (2)

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr