Gmina Perzów

Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych w Perzowie, zwane dalej „CUW”, jest jednostką organizacyjną Gminy Perzów prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej od dnia 1.09.2019 r. CUW prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla  jednostek: Centrum Usług Wspólnych w Perzowie; Biblioteka Publiczna w Perzowie; Dzienny Dom Seniora w Domasłowie; Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie; Zespół Szkół w Perzowie; Zespół Szkół w Trębaczowie; Żłobek Gminny w Perzowie.

 

Kadra pracownicza:

Kierownik – Ewelina Wlizło tel. 601 946 011

Główny księgowy – Justyna Skoczylas tel. 663 406 513

Inspektor ds. kadr i płac – Agnieszka Moś  tel. 601 955 159

 

Kontakt:

Centrum Usług Wspólnych w Perzowie

Perzów 77a, 63-642 Perzów

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

 

NIP: 619-20-50-119

Regon: 384077350

E-mail: cuw@perzow.pl

Telefon: 601 946 011

 

Więcej informacji: http://www.cuwperzow.biuletyn.net.pl/