Gmina Perzów

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG NA ROK 2023

Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy

29 maja 2023 roku Wójt Gminy Perzów odebrała z rąk Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego symboliczny czek i podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy”. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowi 50% przewidywanej wartości zadania.


Gmina Perzów podpisała już umowę o roboty budowlane na realizację tej inwestycji
z Wykonawcą Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym S.A.
z siedzibą w Kępnie. Zakres prac będzie obejmował budowę nowego jednostronnego chodnika z ściekiem przykraweżnikowym oraz wykonanie nakładki
z betonu asfaltowego na istniejącej jezdni na odcinku około pół kilometra
Nowy chodnik oraz nawierzchnia jezdni wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa pieszych odwiedzających pobliski cmentarz jak i osób poruszającymi się pojazdami do sąsiedniej gminy Bralin.
Wartość umowy to 858.063,81zł z czego kwota dofinansowania wynosi 429.031,90 zł. Planowany termin zakończenia robót to listopad 2023 roku.