Gmina Perzów

Cyfrowa Gmina

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Nabór wniosków do Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  został rozstrzygnięty.

Gmina Perzów znalazła się w gronie gmin, których wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzyma przyznane 100 000 zł na działania zwiększające oraz ułatwiające realizację zadań z zakresu e-usług. Planowane jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa przetwarzanych danych poprzez modernizację wewnętrznej sieci LAN oraz infrastruktury IT związanej z archiwizacją.

Realizacja grantu planowana jest do października 2023 roku.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Projekt dofinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania 100 000 zł.