Gmina Perzów

Budowa Przedszkola w Trębaczowie

9 grudnia 2020 r. ogłoszone zostały wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek Gminy Perzów znalazł się na liście dotowanych projektów z niebagatelną kwotą 3 000 000 zł udzielonego wsparcia. W ramach etapu konkursowego samorządy mogły wnioskować o wsparcie finansowe konkretnych inwestycji. Gmina Perzów aplikowała o kwotę 4 000 000 zł, co stanowi szacowany całkowity koszt zadania.

W Trębaczowie powstanie 3-oddziałowe przedszkole dla 75 dzieci z infrastrukturą techniczną. Każdy oddział będzie posiadał łazienkę, powstanie szatnia, jadalnia, kuchnia, zaplecze socjalne, techniczne i biurowe. Nowoczesna kuchnia umożliwi przygotowanie posiłków nie tylko dla przedszkolaków. Obiady w formie cateringu będą dostarczane także dla uczniów sąsiadującej szkoły podstawowej.

Dotacja stanowi ogromne wsparcie dla samorządu. Powstanie nowego obiektu będzie wielkim krokiem naprzód, biorąc pod uwagę lokalizację i warunki lokalowe obecnej bazy opiekuńczo-dydaktycznej. Dla dzieci i pracowników będzie nową jakością, nieporównywalną do aktualnego stanu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE: 3 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 550 000 zł