Gmina Perzów

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I

 

W październiku 2021 ogłoszone zostały wyniki I naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Celem programu jest pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Łącznie dofinansowanie uzyskało ponad 4 tys. wniosków i aż ok. 97 proc. samorządów z całego kraju. Gmina Perzów uzyskała pozytywne rozpatrzenie dwóch z trzech składanych wniosków na łączną sumę promesy wstępnej 4 189 170,00 zł.

11 maja 2022 roku Wójt Gminy Perzów podpisała umowę na realizację pierwszej inwestycji dofinansowanej z przyznanych środków – Budowę odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem. Zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykona Konsorcjum – Lider – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbczynie 56B, Raszków i Partner konsorcjum – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim. Zakres prac będzie obejmował zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi wraz z ścieżką pieszo-rowerową z oświetleniem solarnym, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowę zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 150 m3.

Koszt inwestycji to 2.744.130,00 zł, przy czym 2.606.923,50 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przewidziany termin ukończenia prac to maj 2023 roku.

Teren inwestycji przed rozpoczęciem prac:

Teren inwestycji po zakończeniu prac:

 

Drugim zadaniem realizowanym w Gminie Perzów w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych jest „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów”. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca robót firma EKO-KAN-GAZ sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim wykona rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej metodami bezwykopowymi o łącznej długości ok. 5106 m. Koszt inwestycji to 1.974.644,50 zł. Kwota 1.561.956,75 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin ukończenia prac przewidziany jest na 30 czerwca 2022 roku.