Gmina Perzów

Rada Gminy Perzów

Skład Rady Gminy Perzów

 1. Przemysław Łytka – Przewodniczący Rady Gminy Perzów

 2. Marek Ostrowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Perzów

3. Danuta Czajkowska

4. Julia Doruch

5. Tomasz Kapral

6. Henryk Kula

7. Karolina Latusek

8. Julia Marek

9. Kornelia Mielczarek

10. Dawid Misiak

11. Wojciech Oziembłowski

12. Krystyna Poręba

13. Anna Sztuka

14. Mariusz Szymczak

15. Ewa Tyma