Gmina Perzów

Remont elewacji budynku gminnego w Miechowie

11 czerwca 2021 roku premier Mateusz Morawiecki i wiceminister Paweł Szefernaker ogłosili wyniki naboru wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich. Gminy mogły wnioskować na wszelkie zadania inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Gmina Perzów wnioskowała o dotację na budowę kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie oraz remont elewacji budynku gminnego w Miechowie, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, w którym znajduje się m.in. sala wiejska i remiza strażacka.

Inwestycja w Miechowie znalazła się na liście zadań, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 22 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń otrzymała z rąk Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego symboliczną promesę w wysokości 100 000,00 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE: 100 000 zł

                             CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 160 000 zł

 

 

Z końcem marca 2022 roku zakończono roboty budowlane dla zadania: Modernizacja poprzez remont elewacji budynku Miechów 34a. Dla zabytkowego budynku, który pełni zarówno funkcję mieszkalną, świetlicy wiejskiej jak i remizy OSP,  przeprowadzono naprawę zewnętrznych tynków cementowo-wapiennych z odtworzeniem elementów architektonicznych elewacji oraz nałożono nową warstwę powłok malarskich. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH Małgorzata Kmieć. Ostateczna wartość  samych robót budowlanych to 155 365,81 zł finansowana przy udziale funduszu sołeckiego o wartości 40 000 zł oraz wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.