Gmina Perzów

Biblioteka

Biblioteka Publiczna w Perzowie

Perzów 77a, 63-642 Perzów

e-mail: bibliotekaperzow@interia.pl

Tel.: 62 78 10 342

Dyrektor biblioteki – mgr Natalia Kowalczyk,

Pracownicy: młodszy bibliotekarz – mgr Iwona Rokosz

 

Biblioteka Publiczna w Perzowie rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku.

Jej siedziba znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i działa jako samorządowa instytucja kultury od 2002 roku.

Księgozbiór biblioteki to kilkanaście tysięcy książek, na bieżąco aktualizowany. Biblioteka posiada internetowy katalog MAK+, dzięki któremu czytelnicy mogą zamawiać książki z domowych komputerów.

 Głównym i podstawowym zadaniem biblioteki jest propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców oraz współpraca z instytucjami samorządowymi oraz pozarządowymi z terenu gminy.

Organizowane są liczne lekcje biblioteczne z udziałem dzieci oraz młodzieży szkolnej. Spotkania te odbywają się w bibliotece jak i w przedszkolach i szkołach na terenie gminy. Ponadto biblioteka bierze udział w ogólnopolskich akcjach: m.in. „Narodowe Czytanie” pod patronatem pary prezydenckiej, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, czy „Tydzień Bibliotek”. Mieszkańcy gminy mogą na bieżąco śledzić działania biblioteki w social mediach: na Facebooku, Instagramie i kanale YouTube.

Pozyskiwane są granty z projektów państwowych oraz unijnych: na zakup nowości czytelniczych, z programu „Niepodległa”, z konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, czy też wydano monografię „Gmina Perzów. Zarys dziejów.”