Gmina Perzów

Granty PPGR rozdane – uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy

Granty PPGR rozdane – uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy

Wraz z zakończeniem roku szkolnego setka uczniów z naszej gminy, jako jedni z pierwszych w regionie, otrzymała sprzęt komputerowy (tj. tablety, komputery stacjonarne oraz laptopy)  w efekcie realizacji Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.  Tak wczesny termin przekazania sprzętu udało się osiągnąć dzięki sprawnej współpracy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym dostawcą sprzętu – firmą Ornatowski Michał MAXBIURO z Łęcznej, który dostarczył sprzęt o łącznej wartości 239.150,00 złotych. Wszystkim obdarowanym dzieciom życzymy wielu edukacyjnych sukcesów w nowym roku szkolnym i radości ze zdobywania wiedzy z użyciem nowego sprzętu.

Strona internetowa projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

 

Wszystkim Obdarowanym przypominamy o obowiązkach zwartych w  Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – załącznik nr 2 do Umowy Darowizny i konieczności złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia -Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej procedury) po upływie 12 miesięcy (lecz nie później niż upływie 13 miesięcy) oraz po upływie 24 miesięcy (lecz nie później niż upływie 25 miesięcy) od daty otrzymania sprzętu.

 

Procedura monitorowania z załącznikami do pobrania:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

procedura monitorowania efektów