Gmina Perzów

Konkurs Grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Nabór wniosków do Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  został rozstrzygnięty.

Gmina Perzów znalazła się w gronie 1604 gmin, których wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Mieszkańcy gminy otrzymają 245 000 zł na zakup sprzętu dla setki zgłoszonych dzieci i młodzieży zamieszkującej nasz region. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidział maksymalną stawkę dofinansowania za komputer stacjonarny i laptop w kwocie 2 500 zł i za tablet 1 000 zł.

Umowa grantowa została już podpisana co oznacza, że przekazanie sprzętu komputerowego planowane jest do końca 2022 roku.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu  do Internetu.