Gmina Perzów

Author Archive:

Urząd Statystyczny – informacja

Urząd Statystyczny w Poznaniu, informuje, iż do października 2023 r. na terenie całej Polski przeprowadzane jest badanie pilotażowe: Transport lekkimi pojazdami użytkowymi. Celem badania jest uzyskanie informacji o zakresie użytkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t. Użytkownicy pojazdów,…
Read more

Festyn Powiatowy ,,Pożegnanie Lata 2023”

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Festyn Powiatowy ,,Pożegnanie Lata 2023”   Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 poz. 1870 ze zm.) w związku z organizacją…
Read more

ZMIANY W SPOSOBIE SZACOWANIA SUSZY ROLNICZEJ 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 17 lipca br. zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej: APLIKACJA „Zgłoś szkodę rolniczą” POZOSTAJE PODSTAWOWĄ METODĄ SZACOWANIA SUSZY.…
Read more

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz.…
Read more

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 23.08.23r. w Ostrzeszowie w Szpitalu, ul. Aleja Wolności 4. Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w…
Read more