Gmina Perzów

Bez kategorii

TRWAJĄ PRACE NA TERENACH PRZY GOK W PERZOWIE

Sprzyjająca pogoda pozwala na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie i budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów”.  Wycięte już zostały drzewa kolidujące z projektowanym murami oporowymi oraz została…
Read more

I SESJA RADY GMINY PERZÓW kadencji 2024-2029

W poniedziałek 6 maja  w sali widowiskowej w GOK w Perzowie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Perzów w kadencji 2024 – 2029. Uroczystego otwarcia i prowadzenie obrad do czasu wyboru przewodniczącego rady, zgodnie z przepisami, dokonał najstarszy wiekiem radny.…
Read more

LX SESJA RADY GMINY PERZÓW

W dniu 29 kwietnia 2024 roku w sali widowiskowej w GOK w Perzowie, odbyła się 60 sesja Rady Gminy Perzów. Podczas obrad zajęto się m.in. uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Perzów oraz uchwałami dotyczącymi finansów Gminy Perzów. Przedstawiona została…
Read more

Nowe przystanki autobusowe w Trębaczowie.

W kwietniu Gmina Perzów zakończyła modernizację przystanków autobusowych w miejscowości Trębaczów. W ramach prac rozebrano dwie stare wiaty przystankowe o konstrukcji betonowej i zadaszeniu z płyt eternitowych, których stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu podróżujących. W ich miejscu wykonano nowe utwardzenia  terenu…
Read more