Gmina Perzów

Powstała nowa strefa aktywności w Kozie Wielkiej zrealizowana przez Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski realizuje projekt pt. „Lokalne Strefy Aktywności Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest promocja i wzmocnienie atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnej obszarów partnerskich: LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” i LGD Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski oraz poprawa dostępności do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. W ramach zadania na terenie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski powstało 8 stref aktywności rekreacyjnej składającej się z placu zabaw
z elementami siłowni zewnętrznej. Jedna z takich stref aktywności powstała w Kozie Wielkiej, zamontowane urządzenia to między innymi tyrolka, równoważnia, przeplotnia liniowa, stolik do gier planszowych oraz elementy siłowni zewnętrznej: podciąg integracyjny, motyl integracyjny, wyciskanie integracyjne (urządzenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych).

LGD Wrota Wielkopolski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.