Gmina Perzów

Daily Archive: 21 lipca 2023

Perzów z odbudową zabytków

Znane są już wyniki naboru w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków i aż pięć wniosków złożonych przez naszą Gminę rozpatrzono pozytywnie. Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji a łączna wartość przyznanych Gminie Perzów promes opiewa na kwotę…
Read more

POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

W dniach 9-16 lipca 2023 r. 20-osobowa grupa młodzieży z Gminy Perzów i 19-osobowa grupa młodzieży z Gminy Drebber przebywała na koloniach zorganizowanych w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Gmina Perzów i niemiecka Gmina Drebber są gminami partnerskimi od 1997 roku.…
Read more