Gmina Perzów

Perzów z odbudową zabytków

Znane są już wyniki naboru w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków i aż pięć wniosków złożonych przez naszą Gminę rozpatrzono pozytywnie. Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji a łączna wartość przyznanych Gminie Perzów promes opiewa na kwotę 1.258.320,00 zł. Z zadań realizowanych na mieniu gminnym zaplanowano remont dachu z dachówki ceramicznej wraz z wykonaniem ocieplenia nad ostatnią kondygnacją w budynku Domu Seniora w Domasłowie. Pozostałe cztery zadania realizowane będą przez perzowskie parafie na zasadach umowy dotacyjnej. Lista zakwalifikowanych inwestycji wraz z kwotą dofinansowania:

  1. Konserwacja ołtarza bocznego kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach 245 000,00 zł,
  2. Prace konserwatorskie i restauratorskie na ścianach i stropie kościoła pw. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem 206 290,00 zł,
  3. Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie 441 000,00 zł,
  4. Renowacja ołtarza z XIX w. i ambony w kościele pw. św. Idziego w Domasłowie 196000,00zł,
  5. Remont elewacji kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Trębaczowie 170 030,00 zł.