Gmina Perzów

OZE NA OBIEKTACH GMINNYCH

W lipcu 2023  zakończono budowę instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania : „Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych” realizowanego w ramach współfinansowania z środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja druga). W ramach umowy z Wykonawcą WASTA  PV sp. z o.o.  z siedzibą w Kępnie wykonano instalację fotowoltaiczną na czterech obiektach gminnych, tj. : instalację fotowoltaiczną o mocach 18,70 i 12,75 kW na dachach budynków Zespołu Szkół w Perzowie (dach szkoły i przedszkola), instalację o mocy 49,73kW na gruncie przy Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie, instalację o mocy 33,15 kW na gruncie przy Hydroforni w Słupi pod Bralinem oraz instalację o mocy 49,75 kW na gruncie przy Zespole Szkół w Trębaczowie. Wszystkie instalacje będą wytwarzać energię elektryczną na potrzeby własne obiektów, co zmniejszy koszty  ich utrzymania. Wartość dofinansowania to 1.110.075,00zł. Wartość umowy z Wykonawcą instalacji to 1.168.500,00 złotych.