Gmina Perzów

PODPISANO Z WYKONAWCĄ UMOWĘ NA BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W KOZIE WIELKIEJ

W  dniu 19 lipca Gmina Perzów podpisała z firmą MARDO sport sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowo umowę na wykonanie zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Koza Wielka”. Wykonawca wyłoniony w II postępowaniu o zamówienie publiczne podjął się wykonania zadania do dnia 19 listopada 2023 roku zgodnie z umową o wartości  153.600,01 złotych.  Inwestycja została wsparta finansowo dzięki umowie o przyznaniu pomocy zawartej z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie  66.150,00zł,  w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Nowe boisko będzie posiadało nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz urządzenia do siatkówki i koszykówki. Wraz z nową strefą aktywności stworzy pełny kompleks sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców miejscowości.