Gmina Perzów

Budowy i przebudowy dróg na terenie gminy

12 lipca 2023 podpisano trzy umowy na budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Perzów. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym pn.: Budowa i modernizacja dróg : A Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miechów B Modernizacja drogi gm. w m. Trębaczów C Modernizacja poprzez remont przepustu pod drogą gminną w m. Miechów” wybuduje drogę gminną dojazdową do gruntów rolnych o szer. 4 m o nawierzchni z mieszanki kamiennej i długości ponad 1km w miejscowości Miechów oraz wykona modernizację przepustu pod drogą gminną G866678. W miejscowości Trębaczów wykona nakładkę z betonu asfaltowego na istniejącej drodze o nawierzchni kamiennej na długości około 250mb.

Łączna wartość umów to 926.277,50 zł, Na zadanie A: Budowa (przebudowa) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, dz. nr 94 48 17 ob. Miechów uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego z środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Wartość dotacji to 98.000,00 zł.