Gmina Perzów

Daily Archive: 30 września 2021

Poziom satysfakcji mieszkańców – Ankieta

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zwraca się z prośbą o udział w BADANIU ANKIETOWYM – POZIOM SATYSFAKCJI MIESZKAŃCÓW. Ankieta jest skierowana do mieszkańców i ma na celu pozyskanie informacji na temat warunków życia w gminie. Ankieta jest anonimowa a…
Read more

XXX Sesja Rady Gminy Perzów

W poniedziałek, 27 września 2021 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad. Podjęto uchwałę w sprawie…
Read more