Gmina Perzów

Poziom satysfakcji mieszkańców – Ankieta

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zwraca się z prośbą o udział w BADANIU ANKIETOWYM – POZIOM SATYSFAKCJI MIESZKAŃCÓW.

Ankieta jest skierowana do mieszkańców i ma na celu pozyskanie informacji na temat warunków życia w gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety – Gmina Perzów: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=51f8a609&&b=71d253945&&c=297aa50c