Gmina Perzów

Author Archive:

Folkloriada

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów w ramach podpisanej w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski umowy na realizację projektu pt. FOLKLORIADA zorganizowało w dniu 22 lipca br. przegląd zespołów ludowych, chórów działających na obszarze LGD czyli w powiecie kępińskim. Grant jest  dofinansowany w…
Read more

XXVIII Sesja Rady Gminy Perzów

W piątek 16 lipca 2021 r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Perzów. W trakcie sesji Radni wyrazili zgodę na nabycie działki w Słupi pod Bralinem do zasobów nieruchomości Gminy Perzów. Zakup gruntu ma na celu powiększenie terenów rekreacyjnych na…
Read more

Remont elewacji budynku gminnego w Miechowie

11 czerwca 2021 roku premier Mateusz Morawiecki i wiceminister Paweł Szefernaker ogłosili wyniki naboru wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich. Gminy mogły wnioskować na wszelkie zadania inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Gmina Perzów…
Read more

50 000 zł dofinansowania dla Gminy Perzów

W ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie”. Sołectwo zyska bogato wyposażony plac zabaw z urządzeniami dla najmłodszych mieszkańców, zestaw sprawnościowy dla starszych dzieci oraz…
Read more

Umowa na odbiór śmieci na kolejne lata podpisana!

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej, wyłoniono Wykonawcę usługi na odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Perzów na okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. Umowa została podpisana w dniu 30.06.2021 roku z Przedsiębiorstwem Komunalno-Transportowym WENCEL z Kępna.…
Read more