Gmina Perzów

PLACE ZABAW Z NOWYM OGRODZENIEM

Z końcem maja gminne place zabaw zlokalizowane w Perzowie oraz w Miechowie zyskały odświeżony wygląd dzięki wymianie starego drewnianego ogrodzenia na nowe. Wykonawca firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw z Lublina wykonał i zamontował kolorowe płotki z płyt HDPE na stelażu metalowym o długości około 76 m i 70 m. Zadanie zrealizowano ze znacznym udziałem środków z funduszy sołeckich Perzowa i Miechowa. Perzów przeznaczył w swoim funduszu na ten cel 25.000 zł a Miechów 16.000 zł. Całkowity koszt inwestycji dla obu miejscowości to 46.690,80 zł.