Gmina Perzów

Odebrano czek i podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy”

W poniedziałek, 29 maja Wójt Gminy Perzów odebrała z rąk Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego czek i podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy”. Dofinansowanie w wysokości 518276,77 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowi 50% przewidywanej wartości zadania.  Zakres prac będzie obejmował budowę nowego jednostronnego chodnika z ściekiem przykrawężnikowym oraz wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej jezdni z odwodnieniem na odcinku o długości około pół kilometra.