Gmina Perzów

Monthly Archive: maj 2024

II SESJA RADY GMINY PERZÓW

W poniedziałek, 27 maja 2024 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Perzów. Po przyjęciu protokołów z ostatnich sesji radni ustalili wynagrodzenie wójta. Od 1 czerwca 2024 r.  Wójt Gminy Perzów  otrzyma wynagrodzenie miesięczne brutto, w skład którego wejdzie wynagrodzenie…
Read more

TRWA BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W PERZOWIE

Trwa budowa sali gimnastycznej przy ZS w Perzowie. Zabezpieczony został teren budowy poprzez wygrodzenia, geodezyjnie wytyczone zostały punkty lokalizacyjne projektowanego budynku oraz rozpoczęto prace przygotowujące wykonanie fundamentów w zakresie zbrojenia.  Termin zakończenia całości zadania planowany jest na sierpień 2025 roku,…
Read more

TRWAJĄ PRACE NA TERENACH PRZY GOK W PERZOWIE

Sprzyjająca pogoda pozwala na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie i budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów”.  Wycięte już zostały drzewa kolidujące z projektowanym murami oporowymi oraz została…
Read more

I SESJA RADY GMINY PERZÓW kadencji 2024-2029

W poniedziałek 6 maja  w sali widowiskowej w GOK w Perzowie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Perzów w kadencji 2024 – 2029. Uroczystego otwarcia i prowadzenie obrad do czasu wyboru przewodniczącego rady, zgodnie z przepisami, dokonał najstarszy wiekiem radny.…
Read more

LX SESJA RADY GMINY PERZÓW

W dniu 29 kwietnia 2024 roku w sali widowiskowej w GOK w Perzowie, odbyła się 60 sesja Rady Gminy Perzów. Podczas obrad zajęto się m.in. uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Perzów oraz uchwałami dotyczącymi finansów Gminy Perzów. Przedstawiona została…
Read more