Gmina Perzów

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

 

9 maja 2024 aktywna stała się  umowa na powierzenie grantu na dofinansowanie działań zwiększających cyberbezpieczeństwo jednostki  Urzędu Gminy w Perzowie.  Projekt, który będzie realizowany w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Planowane jest wykonanie zadań z zakresu działań organizacyjnych służących cyberbepieczeństwu, takie jak Polityka Bezpieczeństwa, podnoszenie kompetencji pracowników jednostki oraz zakup rozwiązań IT.

#FunduszeUE

Wartość planowanych wydatków to prawie 370 tys. złotych, z czego 84% w kwocie 310776,99zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz  z budżetu państwa.