Gmina Perzów

TRWAJĄ PRACE NA TERENACH PRZY GOK W PERZOWIE

Sprzyjająca pogoda pozwala na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie i budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów”.  Wycięte już zostały drzewa kolidujące z projektowanym murami oporowymi oraz została wygospodarowana strefa magazynowania prefabrykowanych elementów stalowych, które będą stanowić zbrojenie  żelbetowych schodów terenowych oraz murów. Wykonawca w ostatnim czasie rozpoczął prace ziemne, w tym formowanie skarp i nasypów pod schody, rozebrano schody boczne przy budynku GOK oraz przygotowano wykop pod fundament windy.

Łączny koszt inwestycji ma wynieść 2.547.123,10 zł, z czego  2 mln złotych pokryje dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na koniec roku 2024.