Gmina Perzów

II SESJA RADY GMINY PERZÓW

W poniedziałek, 27 maja 2024 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Perzów. Po przyjęciu protokołów z ostatnich sesji radni ustalili wynagrodzenie wójta. Od 1 czerwca 2024 r.  Wójt Gminy Perzów  otrzyma wynagrodzenie miesięczne brutto, w skład którego wejdzie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10250,00 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 3150,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę ustalony według zasad obowiązujących pracowników samorządowych.

Wprowadzono zmiany w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości 51.953.906,06  zł i wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 57.805.388,18 zł., natomiast wieloletnią prognozę finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie.