Gmina Perzów

Ścieżka edukacyjna – Ptasie radio w sołectwie Słupia pod Bralinem

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: „Ścieżka edukacyjna – Ptasie radio w sołectwie Słupia pod Bralinem”.

Utworzenie ścieżki edukacyjnej ma na celu przywrócenie do użytku naturalnego terenu zieleni oraz szerzenie wiedzy na temat gatunków ptaków, miejsc ich bytowania, sposobów wspomagania wolno żyjących gatunków.

W ramach zostaną zakupione i zamontowane: wiata z ławostołem i edukacyjną grą terenową, galeria budek lęgowych, gra edukacyjna plenerowa  – Labirynt natury „Czyje to gniazdo?” z czterema siedziskami prezentująca wybrane typy gniazd, gra edukacyjna terenowa „Ptasi zegar”, ławka z oparciem – 3 szt., kosz 4–komorowy do segregacji odpadów, stojak na rowery. Uporządkowanie i wyrównanie terenu oraz wykonanie nasadzeń. Zakup 105 sztuk zróżnicowanych gatunkowo roślin: jarzębina., irga, hortensja ogrodowa, kosaciec syberyjski, kaczeniec błotny,  funkia, języczka pomarańczowa, języczka Przewalskiego, kalina koralowa.

Przedsięwzięcie pn.: „Ścieżka edukacyjna – Ptasie radio w sołectwie Słupia pod Bralinem” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity planowany koszt zadania to 77 042,00 zł z czego 60 000,00 zł stanowi dotacja.

 

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU