Gmina Perzów

Wymiana kotła centralnego ogrzewania w OSP w Domasłowie

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: „Wymiana kotła centralnego ogrzewania w OSP w Domasłowie”. W ramach zadania zdemontowany zostanie stary kocioł węglowy, zakupiony i zamontowany kocioł na pellet oraz wykonany podest pod kocioł wyrównujący podłoże. Inwestycja ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Przedsięwzięcie pn.: „Wymiana kotła centralnego ogrzewania w OSP w Domasłowie” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity planowany koszt zadania to 25 125,00 zł z czego 22 600,00 zł stanowi dotacja.

 

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU