Gmina Perzów

Powstała ścieżka edukacyjna „Ogród motyli pełen barw” w Trębaczowie

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn.: „Ogród motyli pełen barw – ścieżka edukacyjna w Trębaczowie”. W ramach przedsięwzięcia powstała edukacyjna ścieżka przyrodnicza, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły i przedszkola w Trębaczowie. Zamontowane zostały 3 ławki plenerowe, których oparcia stanowią formę tablicy edukacyjne:j „Poznajemy drzewa i krzewy (pokrój i cechy)”, „Krzewy miododajne”, „Rola drzew i krzewów – jak drzewa wędrują”, 2 tablice edukacyjne, gra plenerowa oraz 4-komorowy koszt na śmieci. Posadzone zostały również rośliny przyjazne motylom i owadom. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.