Gmina Perzów

Gmina Perzów otrzymała promesę na modernizację oświetlenia ulicznego.

Gmina Perzów otrzymała promesę w IX edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na modernizację oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie 442 opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne. Przewidywana wartość Inwestycji to 839.800 zł, z czego dofinansowanie wyniesie do 80 % kosztów, czyli nie więcej niż 671.840 zł.