Gmina Perzów

Monthly Archive: listopad 2023

Złote Gody w Gminie Perzów

W dniu 09 listopada 2023 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” małżeństwom z terenu naszej gminy. Złote gody obchodziły pary, które przeżyły ze sobą 50 lat. Ten piękny…
Read more

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Perzów

                W Gminie Perzów obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się 10 listopada od uroczystych akademii w szkołach podstawowych. Zarówno szkoła podstawowa w Perzowie jak i szkoła w Trębaczowie dołączyły do ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła do Hymnu” i o…
Read more

INWESTYCJE W GMINIE PERZÓW

Na terenie Gminy Perzów trwa szereg inwestycji budowlanych mających szczególne znaczenie dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wśród licznych projektów realizujemy: – modernizację stacji uzdatniania wody w Trębaczowie, w ramach której powstaje budynek garażowo – magazynowy, zbiornik wody czystej…
Read more

Program pilotażowy „Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.  we współpracy z Gminą Perzów przystępuje do realizacji pilotażowego programu pn. ,,Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”. W ramach programu w miejscowości Domasłów zostanie posadowiona…
Read more

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG

Ostatniego dnia października odbył się odbiór dwóch ostatnich zadań realizowanych w ramach postępowania „Budowa i modernizacja dróg gminnych”. Zakończono przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w Trębaczowie, która zyskała nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 4,0m na długości około 250m oraz…
Read more

LIV SESJA RADY GMINY PERZÓW

W poniedziałek, 30 października 2023 r. odbyła się LIV Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli uchwały przewidziane w porządku obrad. Ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych…
Read more