Gmina Perzów

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Perzów

                W Gminie Perzów obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się 10 listopada od uroczystych akademii w szkołach podstawowych. Zarówno szkoła podstawowa w Perzowie jak i szkoła w Trębaczowie dołączyły do ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła do Hymnu” i o godz. 11:11 zebrani uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wspólnie zaśpiewali ,,Mazurka Dąbrowskiego”.

W sobotę, 11 listopada w ramach uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy gminy wzięli udział w uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Turkowach, w trakcie której wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej w Perzowie. Upamiętniając rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości władze gminy reprezentowane przez Wójt Gminy Perzów Danutę Froń, Skarbnik Gminy Edytę Kieruzal oraz Przewodniczącego Rady Gminy Perzów Przemysława Łytkę złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod obeliskiem upamiętniającym, wszystkich którzy swoje życie i pracę poświęcili dla dobra Gminy Perzów. Chwilą zadumy i refleksji uczczono pamięć uczestników działań niepodległościowych.

            13 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej w Perzowie odbyła się szczególna lekcja literacko–muzyczna pt. ”Kto ty jesteś? Polak mały”. Spotkaniem kilku pokoleń i występami dzieci klas I-III uczczono Narodowe  Święto Niepodległości. Święto szczególne, które jest okazją by przypomnieć, że nasza ojczyzna po wielu latach niewoli znów stała się wolnym państwem.