Gmina Perzów

Remonty dróg gminnych

Trwają remonty dróg gminnych, których wykonawcą jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Kępna. W sierpniu wykonana została modernizacja dróg gminnych w Trębaczowie na działkach nr 233, 266, w Miechowie oraz tzw. alei kasztanowej w Domasłowie poprzez położenie nowej nakładki asfaltowej na jezdnię. Ponadto trwają prace obejmujące wykonanie dróg tłuczniowych z kamienia łamanego w Domasłowie, Trębaczowie i w miejscowości Turkowy.