Gmina Perzów

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Gminie Perzów

1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Ze względu na zagrożenie COVID-19 inauguracja roku szkolnego została podzielona na dwa etapy. W Zespole Szkół w Perzowie oraz w Trębaczowie o godzinie 8.00 miało miejsce rozpoczęcie roku dla uczniów klas IV-VIII. Dyrektorzy uroczyście powitali młodzież w murach szkoły. Przekazali również uczniom zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące funkcjonowania szkoły w dobie pandemii koronawirusa. Powitano wszystkich zebranych, przedstawiono wychowawców klas oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zapoznano też rodziców i uczniów z harmonogramem dowozów i odwozów ze szkoły, z godzinami pracy świetlicy szkolnej, podano ofertę zajęć dodatkowych, a także przekazano najważniejsze sprawy organizacyjne i techniczne. Na zakończenie Dyrektorzy Szkół: Barbara Maras – Dyrektor Zespołu Szkół w Perzowie oraz Artur Tokarz – Dyrektor Zespołu Szkół w Trębaczowie życzyli wszystkim powodzenia, sukcesów i wytrwałości w kolejnym roku szkolnym. Następnie w uczniowie wraz z gronem pedagogicznym oraz rodzicami uczestniczyli w uroczystych mszach świętych w parafialnych kościołach w Turkowach i Trębaczowie. O godzinie 10.00 miało miejsce rozpoczęcie roku dla uczniów klas I-III.

Na uroczystym apelu w ZS w Perzowie przebywała z wizytą wójt Gminy Perzów Danuta Froń. W trakcie apelu wręczyła powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Perzowie Pani Barbarze Maras na kolejne
4 lata tj. od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2025 r. W ZS w Trębaczowie gościła Pani Dominika Drapiewska – przedstawiciel Urzędu Gminy w Perzowie. Skierowano do wszystkich uczniów Gminy Perzów życzenia sukcesów w nauce, zapału i energii do pracy. Nauczycielom i rodzicom złożono życzenia cierpliwości, satysfakcji i zawodowego spełnienia. Podkreślono wagę współpracy samorządu, rady pedagogicznej, rodziców i obsługi dla dobra dzieci.

Szkoły w gminie Perzów zostały odpowiedni przygotowane, odświeżone i pomalowane tak, aby uczniowie mogli czuć się w nich bezpiecznie i komfortowo. W Zespole Szkół
w Perzowie naukę rozpoczęło 163 uczniów natomiast w Zespole szkół w Trębaczowie 121. Do Samorządowego Przedszkola w Perzowie uczęszczać będzie 87 przedszkolaków, a do  Samorządowego Przedszkola w Trębaczowie 73 wychowanków. W Gminnym Żłobku w Perzowie jest 24 dzieci.  

Ze względu na sytuację epidemiczną, całą społeczność szkół obowiązują zasady bezpieczeństwa oraz reżim sanitarny na terenie każdej placówki. Uczniowie jak i nauczyciele z optymizmem rozpoczynają naukę w nowym roku szkolnym.