Gmina Perzów

Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich Perzów

W dniu 9 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie o godz. 19.00 Koło Gospodyń Wiejskich w Perzowie zorganizowało spotkanie integracyjne dla członków i sympatyków KGW. Wszystkich przybyłych gości przywitała Longina Biały –  Przewodnicząca KGW w Perzowie. Obecna była również Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Wójt oraz przewodnicząca KGW wyraziły ogromne zadowolenie z chęci uczestniczenia w spotkaniu tylu kobiet pomimo trwającej pandemii i sanitarnych obostrzeń. Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście ożywionych rozmów o planach na dalszą działalność KGW, a także podsumowano poprzedni rok. Spotkanie przebiegało przy zastawionym stole nie tylko słodkościami ale także delikatnym posiłkiem. Przewodnicząca KGW Longina Biały: ….zebrałyśmy się aby wspólnie świętować m .in. dzień kobiet i móc ze sobą porozmawiać i wspólnie spędzić czas. Czas w jakim się znaleźliśmy niestety nie pozwala na rozszerzoną integrację jak było w latach poprzednich dlatego pomysł aby w ten sposób się spotkać. Życzę Wam wszystkim przede wszystkim dużo., dużo zdrowia i wytrwałości”. Podczas wspólnego posiedzenia zachowano wszystkie obostrzenia sanitarne.