Gmina Perzów

Spektakle teatralne zorganizowane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów w związku z otrzymaniem od Gminy Perzów środków z budżetu  na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy zorganizowało występy teatralne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dniu 9 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie oraz w budynku Zespołu Szkół w Trębaczowie. Teatr iluzji, interaktywny program iluzjonistyczny w wykonaniu Pana Janusza „TRISTO” Popiela, należącego do czołówki polskich artystów-iluzjonistów. Przedstawienie realizowane było na tle scenografii, oświetlonej reflektorami. Widowisko prowadzone było w formie interaktywnej z udziałem widzów, którzy zapraszani na scenę pomagali w wykonaniu „magicznych” numerów. Przedstawienie prowadzono na wesoło i dostosowano do obecnej na widowni publiczności. W warstwie tekstowej np. spektaklu dla dzieci zawarto treści dydaktyczne i wychowawcze – była mowa o pilności, czystości,  zasadach dobrego zachowania. Natomiast dla widzów dorosłych, program został poprowadzony w formie satyrycznej. Oprócz używania wielu rekwizytów (chusty, monety, banknoty, płyty gramofonowe, laski, butelki, szklanki, papier itp. przedmioty), w widowisku pojawiły się również „znikąd” gołębie. To pierwsza część projektu w ramach którego otrzymano dofinansowanie.

W ramach zadania planowany jest także jednodniowy wyjazd do Kalisza wraz z uczestnictwem na spektaklu w teatrze. Uczestnikami wyjazdu będzie młodzież ze szkół podstawowych w Perzowie i Trębaczowie, która bierze udział w kółkach teatralnych i przygotowują wraz z opiekunami wszelaki występy, akademie w szkołach.

Całość projektu to koszt w wysokości 5 800,00 zł. w tym środki własne: 580,00 zł. Pozyskano wsparcie w kwocie 5 220,00 zł na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych, kultury i sztuki w ramach projektu SZTUKI TEATRALNE. To przedsięwzięcie, którego celem jest aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna mieszkańców Gminy Perzów poprzez działalność instytucji zapewniającej wszechstronne wsparcie wpływające na poprawę jakości i poziomu życia.