Gmina Perzów

Budowa (Przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W listopadzie 2020r zakończono inwestycje objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach zawartej umowy na realizację zadania pn. „Budowa (Przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Słupia pod Bralinem, Koza Wielka”.

W ramach uzyskanego dofinansowania wykonano odcinek drogi z kruszywa naturalnego o łącznej długości 1,0 km i szerokości 4,0 mb w m. Koza Wielka dz. ewid. 150/1 oraz drogę w m. Słupia pod Bralinem dz. ewid. 280,296 o długości 350 mb szerokości 4,0 mb oraz 119 mb szerokości 3,2 mb. Wartość robót wyniosła 264.250,60 zł a kwota dofinansowania zadania to 100.000,00 zł.

Wykonawcą robót była  firma „Carbon” Jan Kuropka z Sycowa oraz Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A.