Gmina Perzów

Przebudowa drogi gminnej.

Zakończono przebudowę drogi gminnej na osiedlu w Perzowie. W ramach zadania wykonane zostały nowe warstwy konstrukcyjne drogi, nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku około 382 mb wraz z odwodnieniem drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wybudowano chodnik oraz dwa wyniesione  przejścia dla pieszych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 577.725,65 zł, z czego uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 288.862,82 zł

Wykonawcą robót była  firma „Carbon” Jan Kuropka z Sycowa.