Gmina Perzów

Author Archive:

Projekt „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI”

Celem realizacji zadania pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI”  jest zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych np.  leki…
Read more

XXII SESJA RADY GMINY PERZÓW

W dniu 21 grudnia 2020 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Perzów, w trakcie której perzowscy radni uchwalili budżet na 2021 rok. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz został pozytywnie oceniony przez wszystkie komisje stałe Rady…
Read more

ZAKOŃCZONO KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE

W listopadzie 2020 r. zakończono inwestycje objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach zawartej umowy na realizację zadania pn. „Budowa (Przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Słupia pod Bralinem, Koza Wielka”. W ramach uzyskanego dofinansowania wykonano odcinek…
Read more

BUDOWA PRZEDSZKOLA W TRĘBACZOWIE DOFINANSOWANA

9 grudnia 2020 r. ogłoszone zostały wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek Gminy Perzów znalazł się na liście dotowanych projektów z niebagatelną kwotą 3 000 000 zł udzielonego wsparcia. W ramach etapu konkursowego samorządy mogły wnioskować o wsparcie finansowe…
Read more

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PERZOWIE

 Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na przebudowę Stację Uzdatniania Wody w Perzowie, która będzie dostarczać wodę do sieci wodociągowej gminnej z istniejącego ujęcia wody. Konieczność przebudowy wynika ze stanu technicznego i wieku urządzeń i instalacji związanych z uzdatnianiem…
Read more