Gmina Perzów

Podział Gminy Perzów na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu Rp w dniu 15 października 2023 r.

Przypominamy o zmianach w podziale Gminy Perzów na stałe obwody głosowania.