Gmina Perzów

Główna droga w Perzowie doczeka się remontu

2 września 2023 r. ogłoszono rozstrzygnięcie kolejnego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dróg lokalnych, dróg powiatowych i gminnych. Do dofinansowania zgłoszone zostało przez Powiat Kępiński zadanie pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 do końca miejscowości Perzów. Odcinek od km 1+345,00 do km 3+380,00.” Dotacja dotyczy odcinka o długości ok 2 km, który przebiega od torów kolejowych do końca zabudowanej części miejscowości. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 18043959,69 zł, w tym dofinansowanie wynieść ma 9021979,84 zł, czyli 50 % szacowanej wartości zadania. ,,Dla Gminy Perzów jest to bardzo ważna i potrzebna inwestycja, a jej realizacja pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Bardzo się cieszymy, że Powiat Kępiński będzie realizował rozbudowę tej strategicznej drogi” – Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.