Gmina Perzów

UWAGA ! Centralny Port Komunikacyjny!

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. – Spółka Skarbu Państwa na swojej stronie internetowej https://www.cpk.pl/pl upubliczniła aktualną wersję wariantu inwestorskiego przebiegu trasy linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny.

Link do strony z wariantem inwestorskim : https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny  

Do 15 listopada 2022  mieszkańcy mają możliwość składania uwag do opublikowanego wariantu inwestorskiego trasy kolei wysokich prędkości ( tzw. CPK). Oprócz samego układu torowego prosimy o zapoznanie się z wstępną lokalizacją infrastruktury towarzyszącej (taką jak drogi techniczne, przejścia dla zwierząt, wiadukty, mosty, zbiorniki retencyjne, przepusty itp.).

Prosimy, aby zainteresowani mieszkańcy, który chcieliby zgłosić swoje uwagi do opublikowanego wariantu inwestorskiego trasy (zwłaszcza do części dotyczącej infrastruktury towarzyszącej) złożyli treść tych uwag do Urzędu Gminy w Perzowie (do Sekretariatu lub do pok. nr 10 ), poprzez skrytkę epuap /o6336ikwa3/skrytka lub mailowo na adres natalia.swierblewska@perzow.pl.

Wszystkie uwagi zostaną przekazane wykonawcom dalszych prac projektowych.

Osoby potrzebujące wsparcia w sprawdzeniu czy dana nieruchomość leży w obszarze planowanej inwestycji lub w redakcji treści uwag prosimy o kontakt z Urzędem.