Gmina Perzów

Monthly Archive: listopad 2021

Szkolenie powiatowe: Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym

Informacja Szkolenie powiatowe: Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym (Plany Zabezpieczenia Biologicznego Siedziby Stada) Termin: 19 listopada 2021 (Piątek) godz. 10.00 Miejsce: Sala CKU przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10 c 63-600 KĘPNO Zapraszają organizatorzy: Wielkopolski Ośrodek…
Read more

Wieczór poetycki

Dnia 16 listopada 2021 roku w sali widowiskowej GOK odbył się Wieczór poetycki z twórczością młodego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną zorganizowały konkurs recytatorski „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.  Konkurs przeprowadzony został w…
Read more

Nowe miejsce rekreacji w Trębaczowie

Zakończyła się realizacja projektu pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie”, na który Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Całkowita wartość zadania wynosi 116 297,80 zł, która obejmuje wkład własny mieszkańców,…
Read more

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE PERZÓW

Władze gminy reprezentowane przez Wójt Gminy Perzów Danutę Froń, Sekretarz Gminy Weronikę Urbańską oraz Przewodniczącego Rady Gminy Perzów Przemysława Łytkę złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym wszystkich, którzy swoje życie i prace poświęcili dla dobra Gminy Perzów. Chwilą zadumy i refleksji…
Read more

Pięknieje Wielkopolski Trębaczów

W Trębaczowie trwają ostatnie prace wiązane z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Wszystkie urządzenia placu zabaw i siłowni są zamontowane. Powstała bogata baza sportowo-rekreacyjna. Najmłodszych mieszkańców…
Read more

Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie

W dniu  28 października 2021 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie Edyty Kieruzal – Skarbnika Gminy Perzów zawarły umowę z Przedsiębiorstwem Ogólnobudowlanym EXDACH z siedzibą w  Ostrowie Wielkopolskim na zadanie pn. „Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie”. Umowę zawarto…
Read more