Gmina Perzów

Maluch+ 2021 – Gminny Żłobek w Perzowie

Gminie Perzów przyznane zostało dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu „MALUCH+” z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków w edycji 2021. Dotychczas dofinansowanie jednego miejsca wynosiło 80 zł, po zwiększeniu środków wyniesie 170 zł miesięcznie.