Gmina Perzów

Zamontowano próg zwalniający na drodze przy przedszkolu i żłobku w Perzowie

W połowie sierpnia zamontowano nowy próg zwalniający typu wyspowego na drodze przy żłobku i przedszkolu w Perzowie. Próg zwalniający wymusza konieczność ograniczenia prędkości i dostosowania się do przepisów ruchu drogowego, które nie zawsze są przestrzegane przez kierowców. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze przy przedszkolu, a także wśród mieszkańców.  Na odcinku drogi, na którym próg został zainstalowany kierowcy zobowiązani są do poruszania się z prędkością maksymalną 30 km/h. Na skrzyżowaniu w okolicach przedszkola została zmieniona również organizacja ruchu. Wydatek poniesiono w ramach bieżącego utrzymania oznakowania drogowego na drogach gminnych.