Gmina Perzów

„SENIOR”

Gmina Perzów w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kępnie informuję o prowadzonych przez dzielnicowego działaniach.

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożeń w rejonie służbowym dzielnicowi Posterunku Policji w Bralinie w cyklach półrocznych przygotowują plan działania priorytetowego, którego celem są działania dążące do wyeliminowania zagrożenia poprzez szereg czynności począwszy od profilaktycznych spotkań ze społeczeństwem, współpracy z różnymi instytucjami, urzędami i organizacjami. Działania te mają charakter kampanii społecznych mających na celu uświadamianie lokalnej społeczności o zagrożeniach występujących w rejonie ich zamieszkania, uwrażliwienia na te zagrożenia, a także pomoc w ich eliminowaniu.

Asp.szt. Adrian Szlag dzielnicowy rejonu nr III w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021r prowadzi działania planu priorytetowego pod nazwą „SENIOR”, które skierowane są na zagrożenie wyłudzenia pieniędzy poprzez błędne informacje podawane przez telefon mające różne legendy takie jak: wypadek samochodowy, pomoc dla wnuczka czy telefon od policjanta. Powyższe dotyczy zwłaszcza osób starszych, którzy są bardziej ufni wobec innych osób i chętni do pomocy, a zarazem niedoinformowani o skali takiego zjawiska oraz chęci wykorzystania ich zaufania.

 Do kontaktu w ramach realizacji powyższych działań proszę kontaktować z dzielnicowym telefonicznie lub bezpośrednio w Punkcie Przyjęć Dzielnicowych w Perzowie.

Asp.sztab. Adrian Szlag  tel. 786-936-282