Gmina Perzów

KONTROLE – WALKA ZE SMOGIEM !!!

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kępnie informujemy o prowadzonych przez dzielnicowych działaniach priorytetowych w ramach akcji „WALKA ZE SMOGIEM”.  W okresie od sierpnia 2020 r. do stycznia 2021 r. dzielnicowi Posterunku Policji w Perzowie: asp. sztab. Arkadiusz Bober oraz asp. szt. Adrian Szlag wspólnie z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Gminy w Perzowie przeprowadzają wspólne kontrole zakładów produkcyjnych jak również prywatnych gospodarstw na terenie Gminy Perzów.
Kontrole są przeprowadzane w zakresie przetwarzania odpadów stałych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpady poprodukcyjne często spalane są w kotłach nie przystosowanych do utylizacji śmieci. Odnotowano wiele zgłoszeń dotyczących spalania śmieci. Wiele interwencji zostało potwierdzonych i nałożono sankcje karne.

By wspólne działania były skuteczne i przyniosły rezultaty prosimy o wsparcie i współpracę w powyższym zakresie. W ramach realizacji powyższego działania najlepiej kontaktować się z dzielnicowymi bezpośrednio w Punkcie Przyjęć Dzielnicowych w Perzowie: asp. sztab. Arkadiusz Bober oraz asp. szt. Adrian Szlag.